Výstavba RD a rekonstrukce

PŘÍSTAVBA ŘADOVÉHO DOMU

Naše firma zajistila odbourání vnitřní dispozice a podlah, provedení výkopu pro suterén na obou stranách objektu, provedení založení přístavby vč. prohloubení základů okolního objektu.

rozsah činností

  • přístavba řadového domu
  • odbourání vnitřní dispozice a podlah
  • provedení výkopu pro suterén na obou stranách objektu
  • provedení založení přístavby vč. prohloubení základů okolního objektu
  • vyzdívka nosných částí přístavby
  • provedení otvorů v nosných stěnách včetně podchycení
POPIS REALIZACE
přístavba řadového domu
POLOHA
Praha 8

fotogalerie z realizace