BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE

kompletní servis

Provádíme bourací a demoliční práce dle požadavků investora s ohledem na zpracovanou projektovou dokumentaci.

Zabezpečíme:

  • vyklizení objektu
  • odpojení od inženýrských sítí
  • konečnou demolici objektu
  • likvidaci vybouraných hmot